EU forrás stratégia 2014-2020

Fejlesztési ötleteket és pályázati lehetőségeket közvetítünk, korszerű gyakorlatot pályázati projektek megvalósításához.


Üzletviteli tanácsadás

A startupok, kkv-k és nagyvállalatok módszereiből megtaláljuk az Ön cége értékteremtési képességét legjobban támogató technikákat.


IT Projektmenedzsment

Szoftvereket fejlesztünk, melyekkel célunk ügyfeleink üzleti hatékonyságát fejleszteni, azaz bevételüket növelni, költségeiket optimalizálni, és ügyfeleik elégedettségét maximalizálni fejlesztéseink által.

Akinek van stratégiája, kevésbé érhetik meglepetések

Egy hír akkor értékes, ha tanulsága is van

2014-2020 között megjelenő Európai Uniós forrás rendszere

 • icon_01GINOP

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a foglalkoztatás bővítését, a leszakadó társadalmi rétegek felzárkóztatását, az ország innovációs képességének és kapacitásának bővítését, a magyar ipari és szolgáltató szektor fejlesztését, a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatás ösztönzését és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztését tűzte ki célul. A GINOP a fenti célok elérése érdekében 8 prioritástengelyt jelöl ki, melyek a vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése, tudásgazdaság fejlesztése (K+F), Infokommunikációs fejlesztések, energiahatékonyság növelése, foglalkoztatás ösztönzése, turizmus, pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése. A GINOP pénzügyi kerete 2733 milliárd forint.

 • icon_02KEHOP

  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célkitűzési az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és kezelés előmozdítás, valamint a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása. A KEHOP prioritásai melyek a tematikus célkitűzések megvalósítását szolgálják a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése, hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések, természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések, energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása. A KEHOP pénzügyi kerete 1200 milliárd forint.

 • icon_03IKOP

  Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) célja a gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása közvetetten a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével, a közlekedési lehetőségek bővítése és a földrajzi mobilitás növelése, az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok erősítésével valamint a városi-elővárosi közlekedés korszerűsítése. Az IKOP pénzügyi kerete 1215 milliárd forint.

 • icon_04VEKOP

  A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-Magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését. Fő beavatkozási irányai a regionális gazdasági teljesítmény fenntartható növelése, a foglalkoztatás növelését segítő társadalmi környezet fejlesztése és a versenyképesség és a társadalmi együttműködés fejlesztése. A VEKOP pénzügyi kerete 288 milliárd forint.

 • icon_05VP

  Vidékfejlesztési Program (VP) elsődleges céljai a kutatás-fejlesztést és innovációt, a tudásátadást, képzést, készségek, erősítését célzó fejlesztések az agrár- és élelmiszergazdaságban és a vidéki gazdaságokban, fenntartható és versenyképes agrár- és élelmiszergazdaság megteremtése és hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez, a természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint a vidéki térségek, közösségek erősítése és az életminőség javítása gazdasági, szociális intézkedésekkel. A VP pénzügyi kerete 1250 milliárd forint.

 • icon_06KÖFOP

  A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) célja a közigazgatás és a közszolgáltatások területének fejlesztése, az adminisztratív terhek csökkentése, az átláthatóság növelése, a szolgáltató jelleg megerősítése, a humán erőforrás menedzsment hatékonyságának növelése. A KÖFOP pénzügyi kerete 300 milliárd forint.

 • icon_07EFOP

  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) fő célkitűzése a humán tőke növelése és a társadalmi környezet javítása, felzárkózása és a népesedési kihívások kezelése. Ezen belül a részletesebb beavatkozási irányok a család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése, betegségmegelőzés és egészségügyi fejlesztések, köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben, lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása. Az EFOP pénzügyi kerete a teljes Magyarországra jutó uniós támogatási keret több mint 11%-a, vagyis 885 milliárd forint.

 • icon_08TOP

  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritási a térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében, vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken, a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése, közösségi szinten irányított várostérségi helyi fejlesztések, megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés. A TOP Fejlesztései között megtalálhatóak a közszférára, a helyi társadalomra és a környezetre irányuló fejlesztések is. Jelentős forráskerettel rendelkezik és a fejlett Közép-Magyarországi régión kívül az összes megyére kiterjed. A TOP pénzügyi kerete 1231 milliárd forint.

 • icon_09RSZTOP

  A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) elsődleges célja, hogy a leginkább rászoruló személyeknek, a szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességűeknek, rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyeknek, a közterületen élők csoportjába tartozóknak, továbbá a szegény gyermekes családok számára biztosítsa az alapvető fogyasztási cikkeket és élelmiszer segélyeket nyújtson számukra. A RSZTOP pénzügyi kerete 281,6 milliárd forint.

Csapatunk

 • Fió András

  Szakmai szlogen: Minden megtakarított penny egy másikat fial (B. Franklin) Születés ideje: 1981.08.08 Speciális területek:…

 • Bárdos Mihály

  Születés ideje: 1991.03.13 Szakmai szlogen: Minőség az, amikor az ügyfél jön vissza, nem pedig a…

Versenyhajó