A pályázatban megvalósított projekt fenntartásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázatban megvalósított projekt fenntartásával kapcsolatos tudnivalók


A fenntartási időszak hossza tekintetében fontos megjegyezni, hogy ez az időszak alapesetben a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig tart, viszont mikro, kis- és közepes vállalkozások esetén csupán 3 évet ölel fel. A fenntartási időszak megfelelő számításához fontos pontosan értelmezni a pénzügyi befejezés fogalmát.
A támogatás összege visszafizetendő, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított tíz éven belül a termelő tevékenységet áthelyezik az Európai Unión kívülre, kivéve, ha a kedvezményezett mikro-, kis- és közepes vállalkozás.
A kedvezményezettnek projekt szintű nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig kell megőriznie.
Az Irányító Hatóság a támogatási szerződésben rögzített időponttól számított 5 éves, kis- és közepes vállalkozások esetén 3 éves időtartamra előírhatja a kedvezményezett számára éves fenntartási jelentések benyújtását, amiben a kedvezményezettnek többek között be kell számolnia az indikátorok, vállalások teljesüléséről.
De felmerül a kérdés, mit is jelent pontosan az indikátor kifejezés. Indikátoroknak az eredményt vagy a teljesülést mérő mutatókat nevezzük. Ezek az uniós jogszabályokban, illetve a programban kerülnek nevesítésre, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kerülnek meghatározásra.
Ha a támogatási szerződésben fenntartási kötelezettséget állapítottak meg, de a fenntartási időszakra indikátorokat nem határoztak meg és a támogatási szerződés sem írja elő a vállalások évenkénti teljesítését, akkor a kedvezményezettnek egy alkalommal, ún. záró fenntartási jelentést kell mindössze benyújtania.
Amennyiben azonban a kedvezményezett a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási szerződéstől eláll, és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja.
A kedvezményezettnek helyszíni ellenőrzésre is lehet számítania, ugyanis az Irányító Hatóság alkalomadtán helyszíni ellenőrzést végez. Ekkor kockázatelemzés alapján, mintavétellel kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek közül a megvizsgálandó beruházások, fejlesztések. Ezekben az esetekben a támogatási szerződés szerinti teljesítés, a dokumentumok megfelelő nyilvántartása és megőrzése, valamint a beruházás fenntartása kerül ellenőrzésre.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merültek fel, vagy pályázni szeretne, keresse bizalommal munkatársainkat. Kérdésem van!