A támogatási kérelem tartalmi értékelése

A támogatási kérelem tartalmi értékelése


Standard kiválasztás esetén, egy sorrendet állítanak fel az értékelési szempontoknak való megfelelés szerint, hasonlóan a szakaszos elbírálás szakaszához.

Egyszerűsített és folyamatos eljárásrend esetén a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség a beérkező pályázatok támogatására.

Egyszerűsített és szakaszos elbírálás esetén, az aktuális szakasz lezárása vagy a beadás határnapját követően, az értékelési szempontoknak való megfelelés alapján felállítanak egy sorrendet, ami alapján – figyelembe véve a rendelkezésre álló keretet – megállapítják, ki kaphat támogatást.

Ha a támogatási kérelemben szereplő információ nem egyértelmű a hatóság számára, vagy amennyiben ellentmondást tartalmaz, lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására. A tisztázó kérdés megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítani a pályázó számára. Fontos figyelembe venni, hogy a határidőn túl érkező válaszok nem kerülnek figyelembevételre. Ha a pályázatban szereplő, fejlesztési tevékenység összetett, valamint a felhívás lehetőséget ad erre, akkor a hatóság szóbeli egyeztetést is biztosíthat a támogatást igénylő számára.

Abban az esetben, ha a beadott támogatási kérelem tervezett elszámolható költségei között olyan költségtétel szerepel, amely nem szükséges a projekt céljának teljesítéséhez, illetve aránytalanul magas, vagy nem elszámolható költség került feltüntetésre a projekt tervezése során, akkor csökkentett támogatási összeg kerülhet megállapításra.

Folyamatos elbírálás esetén az Irányító Hatóság, a támogatási kérelem beérkezésétől számított 30. napig dönt. Szakaszos elbírálás esetén a szakaszzárástól, vagy a benyújtási határidőtől számított 30. napig dönt az Irányító Hatóság. A határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, a felhívás módosítása következtében szükségessé vált korrekció, a tisztázó kérdés megválaszolásának, vagy a kifogás elbírálására irányuló eljárás időtartama.

Amennyiben megszületik a döntés, az a döntést követő 1 napon belül rögzítésre kerül a monitoring és információs rendszerben.

A döntés eredményéről a hatóság tájékoztatja a pályázót és megküldi neki a támogatási szerződés tervezetét. Amennyiben csupán támogatási okirat kerül alkalmazásra, abban az esetben a hatóság elektronikus formában kiállítja, aláírja és megküldi az okiratot a támogatást igénylőnek.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merültek fel, vagy pályázni szeretne, keresse bizalommal munkatársainkat. Kérdésem van!