Monitoring és információs rendszer, elektronikus kapcsolattatás és dokumentáció

Monitoring és információs rendszer, elektronikus kapcsolattatás és dokumentáció


Az új Monitoring rendszerben – ellentétben a korábbi rendszerrel – már egységes felületen lehet elérni a pályázati felhívásokat, illetve a pályázók elektronikus úton, valós időben tudják elvégezni a szükséges adminisztratív teendőket. A pályázati e-ügyintézés felületre az alábbi linken keresztül juthat el, amelynek cikkünk írásakor élő nyitó oldalát a mellékelt ábra szemlélteti.

e-ügyintézési felület

Az e-ügyintézés felületre való belépéshez regisztrálnia kell magát minden pályázónak.

A Pályázati E-Ügyintézés Felület tartalmazza a támogatást igénylők és a kedvezményezett adatainak egységes nyilvántartását. A monitoring rendszer kapcsolódik más közhiteles nyilvántartásokhoz, ezzel biztosítva a projektekkel kapcsolatos ellenőrzések elvégzéséhez, a monitoring és értékelési tevékenységhez, valamint a döntések meghozatalához szükséges adatok széles körének elérését. Ezáltal csökken a támogatást igénylők adatszolgáltatási kötelezettsége, és várakozásaink szerint az adminisztrációs teher.

A felületen lehetőség nyílik továbbá az aktuális támogatási lehetőségek között történő keresésre.

e-ügyintézés 2

Hasznos funkciója a rendszernek, hogy a megkezdett Támogatási kérelmeket is automatikusan menti, így a félbehagyott támogatási űrlapok kitöltését a pályázóknak nem kell elölről kezdeniük egy következő munkamenet során; elégséges a „Szerkesztés alatt” státuszú támogatási kérelmek közül kiválasztani, hogy melyik Támogatási kérelmén szeretne tovább dolgozni.

e-ügyintézési felület 3


Elektronikus kapcsolattartás és dokumentáció

Végezetül lássuk a legfontosabb szabályokat, amelyek felmerülnek az elektronikus kapcsolattartás során.

Az elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek tekinteni.

Ha a dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni. Fontos minden pályázónak tudnia, hogy a határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja sem.

Amennyiben a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

A kedvezményezett részére rendelkezésre álló határidőkbe nem számítanak bele azok a napok, amikor az elektronikus alkalmazás meghibásodás miatt nem érhető el.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merültek fel, vagy pályázni szeretne, keresse bizalommal munkatársainkat. Kérdésem van!