Új hitel lehetőség KKV-k számára

Új hitel lehetőség KKV-k számára


A továbbra is változatlan feltételekkel igényelhető NHP 2015-re fennmaradó közel 500 Mrd Ft-os keretösszegén fölül, a Monetáris Tanács az új NHP+ konstrukcióra további 500 Mrd Ft-ot különített el.
A növekedési hitelprogramnak meghatározó szerepe volt abban, hogy a vállalati hitelezés évek óta tartó nagymértékű visszaesése 2013-ban megállt. Ugyanakkor a tartós hitelezési fordulat még nem következett be, ugyanis a bankok kockázatvállalási magatartása nem változott; az NHP-n kívüli hitelezéseket túlzott óvatosság jellemzi.
Erre nyújt megoldást ez az új monetáris politikai eszköz, ugyanis az MNB a likviditásnyújtáshoz kapcsolódóan korlátozott mértékben és ideig, de hitelkockázatot vállal át a hitelintézetektől.

Az NHP+ konstrukciója

A jegybank ebben a konstrukcióban 500 Mrd Ft-os keretösszeget bocsát a hitelintézetek rendelkezésére. Ennek keretében a jegybanktól igénybe vett nulla százalékos refinanszírozási hiteleket a kereskedelmi bankok legfeljebb 2,5%-os kamatláb mellett fordíthatják KKV-k hitelezésére.
Emellett jelentős kiegészítéssel bővült ez az új hitelprogram, ugyanis a jegybank átvállalja a hitelezési veszteségek 50%-át a kereskedelmi bankoktól. A vállalás legfeljebb 5 évig, évente legfeljebb az egyes hitelintézetek által a konstrukció keretében fennálló hitelportfólió 2,5%-ának erejéig érvényes.

NHP NHP+
Refinanszírozási kamatláb 0% 0%
Bank által felszámítható kamatmarzs Legfeljebb 2,5% Legfeljebb 2,5%
KKV-hitelkockázat MNB általi átvállalásának mértéke - Ügyletenként 50%, de évente összesen a hitelintézet NHP+ portfóliójának legfeljebb 2,5%-a, 5 évig
A hitelezett KKV-k preferált megoszlása Alacsony hitelkockázatúak Közepes hitelkockázatúak
Rendelkezésre állási időkeret 2013. október - 2015. december 2015. március - 2015. december
Keretösszeg 1000 Mrd Ft (amelyből kb. 500 Mrd Ft már lehívásra került), min. 90% új hitel 500 Mrd Ft, csak új hitel
Hitelintézetek közötti allokáció módja Érkezési sorrend Várhatóan az NHP második szakaszának igénybevételével arányosan
Lehetséges futamidő Legfeljebb 10 év, forgóeszközhitelek esetén maximum 3 év

1. ábra: Az NHP és NHP+ összehasonlítása Forrás: MNB

Az MNB arra nyújt ösztönzőt a bankoknak, hogy a csökkenő hitelkockázati költségek hatására ne csak a jó, hanem a közepes hitelképességű vállalkozások számára is fix kamatú, hosszú futamidejű finanszírozást nyújtsanak. A jegybank várakozása szerint ezzel a hitelképes KKV-k jelentős hányada számára eltűnnek a hitelhez jutási korlátok, amelyek eddig akadályozták őket tevékenységük bővítésében.
Az új konstrukció részletes szabályai a pénzügyi szektor és az üzleti szféra képviselőivel való egyeztetést követően kerülnek kialakításra.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései merültek fel, vagy pályázni szeretne, keresse bizalommal munkatársainkat. Kérdésem van!